lang:SK | EN

mail: october@october.sk
tel.: +421 905 556 628


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [>>]

rok 2018
Aj rok 2018 na svojom zaiatku bol, stle je a predpokladme e aj bude z naej strany pomal. Teda aspo o sa nho koncertovania tka. Rodinky a in zujmy prekryli nae hudobncke ambcie. Ale aj vaka tomuto faktu je pre ns kad koncert mal festival, tak ho prte zai s nami, ak sa vyskytneme vo vaom okol.
rok 2017
Priatelia, rok 2017 sa nesie v rovnakom duchu ako ten predchdzajci. Neakajte vek veci, mme u predsa svoje roky... Ale nebojte sa, kde-tu v kluboch, nmestiach, firemnch veierkoch sa urite stretneme a nadelme si trocha rock'n'rollu. No a to minuloron rozlenie s Bastionom - to bola len kaica. Recidivisti sa radi vracaj na miesto inu.
rok 2016
Rok 2016 sa niesol v znamen pokraujcej spoluprce s naimi kamartmi a kamartkami z P!NK Tribute aj ke sa vetko asi skonilo ku koncu roka ke u naich moravskch kolegov nastali personlne zmeny a matersk povinnosti. Ale my si ideme vlastnou, u teraz trnsronou cestou. Pomaly, ale vzhadom na n vek, pochopitene.... Jedna zmena sa ns ale dotkla silnejie - n domovsk Bastion Pub u nebude to koncertn miesto akm bol ostatnch vea rokov. Pokraova sa bude dramaturgicky len s unplugged koncertami a to my hlun panki nedme. Take po 11 rokoch a 39 koncertoch - Goodbye Bastion!
HISTORY
DOWNLOAD